Follow S'TEMPLE BAR to join the conversation.

When you follow S'TEMPLE BAR, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

S'TEMPLE BAR

CT, Spain

S'Temple Bar som una formació creada a Santa Maria d'Oló el 2011. Ens definim com a grup de música tavernera que fusiona sons irlandesos amb catalans. Amb caràcter festiu, viu culturalment, i qualitat musical, assegurem una molt bona festa. Disposem d'una maqueta de versions i un disc auto-produït on s'inclouen bàsicament temes propis.

Recent Supporters